De verbinding met onze klanten versterken

In het najaar van 2015 mocht ik aanschuiven bij een overleg van een Haags initiatief om een wijk te verduurzamen. We zaten gewoon aan de keukentafel, met zelfgebakken koeken, koffie en thee. Ooit begon het hier met een paar mensen met idealen. Nu zijn er al 300 zonnepanelen in de wijk geïnstalleerd. Deze bijeenkomst kenmerkt een belangrijke ontwikkeling.

Jeroen de Haas
Voorzitter Raad van Bestuur Eneco Groep

Om relevant te blijven voor huidige klanten en om nieuwe klanten aan te kunnen trekken, hebben we onze strategie aangescherpt. Daarbij zetten we in op innovatie, samenwerking en snelheid.

Innovatie voor onze klanten

We leggen een groter accent op de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten voor onze klanten. Het grootste deel van de fundamentele energierevolutie zal zich in technisch opzicht ‘achter de meter’ afspelen: in woonhuizen, bedrijven en fabrieken. In onze nieuwe rol komen we binnen bij de klant, achter de meter.

We verbinden ons met de ambitie van mensen die steeds meer zelf het initiatief nemen. We vernieuwen en richten ons daarbij op technologie. We ontwikkelen onze portfolio met producten zoals slimme oplossingen om de elektrische auto op te laden, apps voor slim energiemanagement en batterijen voor energieopslag. We worden digitaler en mobieler. Een mooi voorbeeld van deze innovatie is onze intelligente thermostaat Toon. Om tegemoet te komen aan de behoeften van onze klanten voegen we steeds meer functies toe, zoals het bedienen van verlichting, een rookmelder die waarschuwt via de smartphone en Toon Zon, een functie die inzicht biedt in het rendement van zonnepanelen.

Samenwerken op basis van vertrouwen en verbondenheid

Samenwerken met externe partners is essentieel om de energietransitie te realiseren. Met onze slagkracht en deskundigheid kunnen we bijvoorbeeld lokale organisaties helpen om hun duurzame energievoorziening uit te bouwen. In november 2015 zijn we lid geworden van DE Unie, een dienstverlener voor een aantal lokale energiecoöperaties in Nederland. Voor ons is dit waardevol, een blijk van vertrouwen. Met de Nederlandse Spoorwegen hebben we een tienjarig partnerschap met als doel alle treinen in 2018 volledig klimaatneutraal te laten rijden. Van onze kant streven wij ernaar om al onze medewerkers via het openbaar vervoer te laten reizen. Ook dat is voor ons ‘part of the deal’, vanuit verbondenheid met onze partners.

Mensen maken het verschil

Om transformatie van ons bedrijf mogelijk te maken blijven we ons richten op het verbeteren van onze performance. Snelheid staat daarbij bovenaan. En onze eigen mensen staan aan de basis van die snelheid. Cruciaal is dat zij zich onze aangescherpte koers eigen maken. Als we producten ontwikkelen is het van belang dat medewerkers weten waarom we dit doen en wat dat voor henzelf betekent. Maar intrinsieke motivatie is niet voldoende, het gaat ook om vakmanschap. Alleen met de juiste mensen, die verbonden zijn met onze ambitie én die de noodzakelijke kennis en competenties hebben, maken we snelheid. Onze strategieversnelling stelt hoge eisen aan het management dat het proces begeleidt. Daarom kijken we kritisch naar onze leidinggevende capaciteiten en verdiepen we ons in de intrinsieke waarden van onze medewerkers. Als we hun drijfveren niet kennen, kunnen we onze boodschap niet overbrengen.

Een nieuwe wereld vereist snelheid

Vaart maken is noodzakelijk. We zijn aanbeland in een nieuwe wereld. Met onze nieuwe producten en diensten krijgen we te maken met andere sectoren en krijgen we concurrenten die snelheid weten te maken. Dat vraagt van ons dat we anders omgaan met onze productontwikkeling, publiciteit en samenwerkings­verbanden. Dat betekent bijvoorbeeld dat we klanten en partners vroegtijdig betrekken bij onze plannen, dat we open informatie delen en dat we nieuwe concepten extern testen. Om deze nieuwe ontwikkelingen met snelheid vorm en inhoud te geven heeft Eneco Groep sinds medio 2015 een nieuw bedrijfsonderdeel: Eneco Innovation & Ventures. Met een gereserveerd budget van 100 miljoen euro voor drie jaar jaagt dit team de interne transformatie aan en gaat het actief de samenwerking aan met innovatieve startups en kennisinstellingen in binnen en buitenland.

Een sterk businessmodel

Ons businessmodel en onze strategie geven ons vertrouwen in de toekomst. Eneco Groep bestaat nu uit drie onderdelen: de netwerken, de productie van duurzame energie en onze klanten. Bij de netwerken staat betrouwbaarheid en waardebehoud centraal, samen met de ontwikkeling van nieuwe technologieën zoals slimme netten. Wat onze klanten betreft vormen investeringen ‘achter de meter’ de enige weg om tot een duurzaam verdienmodel te komen.

Een nieuw tijdperk

We sluiten een tijdperk af van centrale productie van energie uit fossiele brandstoffen. Eneco heeft in 2007 expliciet gekozen voor duurzaamheid en ingezet op decentrale energievoorziening, in nauwe samenwerking met klanten en partners en met steun van onze aandeelhouders. Voor mij persoonlijk is het een bijzonder jaar geweest op de scheidslijn van het oude en het nieuwe tijdperk.Ik mag voor de derde termijn opgaan om dit mooie bedrijf de nieuwe toekomst in te loodsen. Voorafgaand aan de start van die termijn heb ik drie maanden bijzonder verlof op mogen nemen. De periode heb ik kunnen besteden aan studie, het opdoen van nieuwe inspiratie en aan mijn gezin. We gaan vol vertrouwen de nieuwe wereld in. Een wereld waarin we inzetten op waardevolle relaties en verbinding met onze klanten. Zij kunnen met onze innovatieve en slimme diensten een stap maken naar een volledig duurzame energievoorziening.

Meer interviews

 • Smart Solar Charging en Stedin

  Samen voor een duurzame wijk

  Zonne-energie, elektrische auto’s en slimme laadpalen. Drie ingrediënten voor een revolutionair energiesysteem in de Utrechtse wijk Lombok. Het consortium Smart Solar Charging gaat hier de lokale energiehuishouding compleet anders inrichten.

  Lees dit interview
 • Quby en Eneco

  We komen samen bij de klant in huis

  Quby wil huishoudens inzicht bieden in hun energieverbruik. Eneco wil klanten helpen zuiniger om te gaan met duurzame energie. De twee vonden elkaar in Toon. De slimme thermostaat. Daarmee hebben ze samen een entree bij de klant. Eneco nam eind 2013 een procentbelang in Quby en breidde dat in 2015 uit tot 100 procent. Zo kreeg Quby met Eneco als aandeelhouder de financiële ...

  Lees dit interview
 • NS en Eneco

  De klant van de klant verbindt ons

  Het idee was nogal gewaagd: hoe gaaf zou het zijn als NS haar treinen op 100 procent duurzame energie kan laten rijden. Die droom wordt werkelijkheid, misschien al in 2017. Energiepartner Eneco levert NS duurzame stroom uit windparken die speciaal voor het spoorbedrijf zijn of worden gebouwd. Dit energiecontract dat voor tien jaar is gesloten met NS én bijna de hele Nederlandse ...

  Lees dit interview
 • LochemEnergie en Eneco

  Klein en groot trekken samen op

  Lokaal duurzame energie opwekken en gebruiken, en energie besparen – dat waren de doelstellingen van LochemEnergie bij de oprichting in 2011. En zie nu: vijf jaar later zijn er vier zonnecentrales die samen honderd huishoudens van energie kunnen voorzien. Bovendien is het gelukt bewoners meer inzicht te bieden in hun verbruik, leidend tot verandering van gedrag: alleen al ...

  Lees dit interview