Profiel

Onze merken

Eneco Holding NV (‘Eneco Groep') is de enige geïntegreerde energiegroep in Nederland met de uitgesproken ambitie om met en voor haar klanten energie op duurzame wijze te produceren, te transporteren en te leveren. Hieronder volgt een korte omschrijving van de merken van Eneco Groep waarnaar in dit jaarverslag wordt verwezen.

AgroEnergy

AgroEnergy is energiespecialist voor de agrarische sector in Nederland en marktleider in de glastuinbouwsector. Steeds meer tuinbouwbedrijven willen verduurzamen omdat de vraag vanuit de markt naar duurzaam geteelde producten verder toeneemt. Met haar gespecialiseerde energiekennis van de land- en tuinbouw helpt AgroEnergy glastuinders om onderscheidende resultaten in hun energiehandel en daarmee in hun kostprijs te bereiken. AgroEnergy loopt voorop in de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten, zoals BiedOptimaal, de automatische piloot voor de APX, aardwarmte, groen gas en teruglevering aan het net van energie die door tuinbouwbedrijven is opgewekt. Bij AgroEnergy werken zo'n 60 medewerkers.

CityTec

CityTec is gespecialiseerd in het optimaliseren van de buitenruimte op het gebied van onder andere openbare verlichting, verkeerregelinstallaties, parkeerinstallaties en oplaadpunten. Bij CityTec werken ongeveer 320 mensen die verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van 600.000 lichtmasten, 30.000 verkeerslichten en 2.000 parkeerinstallaties in Nederland. City Tec werkt voor gemeenten, Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, havenbedrijven, woningbouwverenigingen en particuliere organisaties met een eigen infrastructuur, zoals parkeergarages en ziekenhuizen.

Ecofys

Ecofys is een consultancybedrijf op het gebied van duurzame energie, energiebesparing en CO2-efficiëntie, energiesystemen en -markten en energie- en klimaatbeleid. Kennis en innovatie zijn voor Ecofys de belangrijkste factoren om de ideeën van vandaag om te zetten in de uitvoerbare werkelijkheid van morgen. Ecofys helpt organisaties uit de publieke sector en het bedrijfsleven om zich aan te passen aan veranderingen en om snel marktkansen te herkennen. Samen met klanten treft Ecofys de nodige maatregelen en zorgt zij dat bedrijfsprojecten op een praktische en duurzame manier worden verwezenlijkt.

Eneco

Naast de productie, inkoop, handel en levering zorgt het energiebedrijf Eneco voor service en advies aan haar klanten. De energie die zij levert wordt steeds duurzamer. Samen met klanten, bedrijven, overheden, aandeelhouders en investeerders werkt Eneco aan het verduurzamen van de energievoorziening. Met praktische oplossingen op maat helpt Eneco klanten om energie te besparen, zelf energie op te wekken en te verkopen en (duurzame) energie af te nemen. Om steeds meer klanten duurzame energie aan te kunnen bieden breidt Eneco de productiecapaciteit hiervan uit. Zelfstandig en samen met partners investeert het bedrijf in energieopwekking met wind op land en op zee, energie uit biomassa, zonne-energie en hydro-energie in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Nederland en België. Op de momenten dat de zon even niet schijnt of de wind niet waait, levert Eneco energie die bij voorkeur is opgewekt met gas – de schoonste fossiele brandstof. Dit gas koopt het bedrijf in bij diverse partijen. Een deel daarvan wordt in voorraad gehouden in eigen gasopslagfaciliteiten. Eneco is ook deelnemer op de groothandelsmarkt om de energievraag van haar klanten in evenwicht te brengen met het aanbod. Eneco is niet actief in proprietary trading, dat wil zeggen het innemen van handelsposities met als enig doel het creëren van positieve financiële resultaten. Bij Eneco werken 3.000 medewerkers.

Eneco België

België is het tweede land waar Eneco sinds 2011 als energieleverancier actief is op de consumentenmarkt en sinds 2008 op de zakelijke markt. Daarnaast realiseert en beheert Eneco in België windturbineparken. In België gaan zo’n 200 medewerkers bij Eneco samen voor duurzaam.

Eneco Verenigd Koninkrijk

Vanaf 2008 werkt Eneco in het Verenigd Koninkrijk aan een groeiend duurzaam energieportfolio. Vanuit kantoren in Warwick en Inverness wordt gebouwd aan zonneparken en windparken op zee en op land. Eneco levert duurzame energie aan het net en direct aan zakelijke afnemers. In 2015 zet Eneco ook de eerste stappen op de consumentenmarkt met ‘Highlands Wind’.

Jedlix

Jedlix wil alle elektrische auto’s op duurzame energie laten rijden. Daarvoor ontwikkelde het bedrijf een app waarmee eigenaren hun elektrische auto’s op kunnen laden met groene stroom op het moment dat de marktprijs het meest gunstig is. Bijvoorbeeld als het ’s nachts stevig waait en windmolens een overschot aan duurzame stroom leveren. Dat levert zowel de klant als het elektriciteitsnetwerk voordeel op: doordat de app vraag en aanbod van duurzame stroom optimaal op elkaar afstemt profiteert de klant van lagere energiekosten. Daarnaast wordt het elektriciteitsnet minder belast, waardoor netbeheerders en energieproductenten geen aanvullende kosten hebben. Jedlix is een dochterbedrijf van Eneco.

Joulz Energy Solutions

Joulz is specialist op het gebied van complexe midden- en hoogspanning. Als zelfstandig onderdeel binnen Eneco Groep helpt Joulz netbeheerders, energieopwekkers en zakelijke klanten met uitdagingen die de energietransitie met zich mee brengt. Betrouwbaarheid, continuïteit en betaalbaarheid van energievoorziening zijn daarbij de gemene delers. Als een van de weinigen in Nederland is Joulz in staat integraal naar een energie-infrastructuur te kijken, de risico's goed in te schatten en het netwerk van begin tot eind aan te pakken. Zo kunnen we de beschikbaarheid van energie optimaal garanderen. Bij Joulz werken ruim 550 medewerkers.

Luminext

Luminext is innovator en marktleider in beheer- en managementsystemen voor intelligente buitenverlichting. Al meer dan tien jaar levert Luminext energiezuinige en kostenbesparende oplossingen aan overheden en bedrijven.

Oxxio

Oxxio is een zelfstandig merk binnen Eneco. Met het merk Oxxio levert Eneco aan klanten op de consumentenmarkt tegen een scherpe prijs groene stroom en gas. Voor hen werkt Oxxio voortdurend aan grensverleggende online oplossingen om energie goedkoop, eenvoudig en toegankelijk te maken. De unieke Oxxio App speelt een centrale rol in de communicatie en dienstverlening. Oxxio is, in klantenaantal, de vierde energieleverancier van Nederland.

Peeeks

Duurzame energie-opwekkers als zon en wind kunnen door hun relatief grote onvoorspelbaarheid zorgen voor overschotten en tekorten op het elektriciteitsnet. Start-up Peeeks heeft een systeem ontworpen dat bijdraagt aan de oplossing van dit probleem door aan de gebruikerskant - volautomatisch en intelligent - apparatuur aan of uit te schakelen. Immers, veel processen kunnen zonder nadelige effecten kort uitgesteld of vervroegd worden. Door deze processen beter af te stemmen op de actuele stroomprijs kan Peeeks apparaten efficiënter inzetten op de energiemarkt. Dit levert bedrijven die hun pomp-, koel- en verwarmingsinstallaties hierop afstemmen een besparing op die kan oplopen tot 40% van hun energiekosten.

Quby

Sinds 2004 werkt Quby aan het herdefiniëren van ‘smart home’-technologie. In 2012, toen Eneco startte met de verkoop van hun intelligente thermostaat onder de merknaam Toon, brak Quby commercieel door. Dit resulteerde in een groei van de onderneming. Inmiddels zijn 225.000 Toon-thermostaten in huishoudens geïnstalleerd. Bij Quby werken zo'n 100 medewerkers.

Stedin

Stedin is de onafhankelijke netbeheerder in het meest stedelijke gebied van Nederland: het grootste gedeelte van de provincie Zuid-Holland, inclusief de grootste haven van Europa, en de provincie Utrecht. Stedin faciliteert duurzame energie door ontwikkeling, aanleg, beheer, onderhoud en management van energienetten en (slimme) energiemeters. Stedin is de schakel tussen ruim twee miljoen klanten en de energieleveranciers. Ook verzorgt Stedin aanpassingen aan elektriciteits- en gasaansluitingen die nodig zijn bij verhuizen, verbouwen, slopen, switchen en opzeggen. Stedin investeert ook in nieuwe vormen van energie-infrastructuur zoals stoom en CO2. Het bedrijf staat met 2.800 medewerkers voor veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van energietransport.

Vorige paragraaf:
Overige gegevens
Volgende paragraaf:
Corporate Governance