Personeelsgegevens

Personeelsgegevens

Eneco streeft naar een evenwichtige samenstelling van het personeelsbestand. Dit vraagt niet alleen om een goede verdeling van bijvoorbeeld mannen en vrouwen waarover we hieronder rapporteren. In de organisatie is plaats voor mensen met een andere achtergrond of persoonlijkheid en voor mensen met een arbeidsbeperking. Zie ook Dynamische werkgever. Voor het aantal medewerkers in het buitenland verwijzen we naar de jaarrekening, toelichting 5. Het ziekteverzuim wordt nader toegelicht in Wat kan beter?.

Aantal medewerkers

in fte gemiddeld

2015

2014

2013

2012

Totale personeelsbestand Eneco Groep

6.711

7.023

7.018

6.839

Man-Vrouwverhouding

Percentage mannen en vrouwen op het totaal aantal medewerkers in fte

2015

2014

 2013

2012

Mannen

76

75

78 

78

Vrouwen

24

25

22 

22

Leeftijdsopbouw

Percentage fte per leeftijdscategorie op het totaal aantal fte

2015

2014

2013

2012

15-24 jaar

2

3

 4

5

25-34 jaar

24

25

 26

25

35-44 jaar

25

24

 24

24

45-54 jaar

25

25

 25

26

55+ jaar

24

23

 21

21

Diversiteit

in procenten

2015

2014

2013

2012

Vrouwen in leidinggevende posities

25

26

23

20

Arbeidsovereenkomst

in procenten

2015

2014

2013

2012

Contract onbepaalde tijd

93

88

89

89

Medewerkers met een cao contract

83

85

86

85

Medewerkers met een fulltime contract

82

82

-

-

Ziekteverzuim

in procenten

2015

2014

2013

2012

4,9

4,1

3,9

4,3

Vorige paragraaf:
Beheersing integriteit en compliance